Regiovergaderingen

Een keer per jaar, voorafgaand aan de formele vergadering van de Triathlon Raad van december, vinden tijdens het NTB congres in november (in 2017 op 18 november) de regiovergaderingen plaats. Alle NTB-leden (verenigingen, organisaties, individuele leden) krijgen tijdens deze vergaderingen inspraak in het NTB-beleid.

De regiosessies behandelen de agenda van de TR zodat de regiovertegenwoordiger in de TR de meningen en standpunten kan meenemen. Op de TR worden onder meer de volgende agendapunten behandeld:   

  • Meningsvorming over diverse zaken 
  • Concept Jaarplan (najaar) of Concept Jaarverslag (voorjaar)
  • Concept Begroting en/of jaarrekening 
  • Eventuele statuten- en of reglementswijzigingen
  • Voordrachten bondsbestuurders
  • Voordrachten leden Triathlon Raad
      

De vergaderstukken van de laatst gehouden vergadering zijn hiernaast nog te downloaden.

Tot en met 2016 vonden ook in het voorjaar regiovergaderingen plaats, maar met ingang van 2017 zijn die komen te vervallen. Uitgangspunt is dat voortaan via bestaande en evt. nog nieuw te vormen regionale/provinciale platforms en (sociale) media (bv via #NTBaas)  thema's besproken worden t.b.v. meningvorming in de Triathlonraad van april. Meer informatie hierover volgt.