Evenementen voor iedereen

Bij de Nederlandse Triathlon Bond zijn ca. 60 organisaties aangesloten, die op jaarbasis meer dan 100 evenementen organiseren.  Deze evenementen zijn zeer divers en bieden - verspreid over het jaar - voor alle doelgroepen meer dan voldoende mogelijkheden om een vorm van combiduursport te beoefenen. Triathlon, duathlon, wintertriathlon, winterduathlon, crosstriathlon, crossduathlon, zwemlopen en zelfs varianten met kanoën, skeeleren, etc. zijn terug te vinden op de NTB evenementenkalender. Er zijn startmogelijkheden voor iedereen:  van piepjong tot fitte vutter, van beginner tot gevorderde, van top- tot breedtesporter. Je kunt het zo zwaar en uitdagend maken als je zelf wilt, want ook de afstanden variëren: van heel kort tot heel lang.  

Klik hier voor een overzicht van alle verschijningsvormen (disciplines en afstanden) van combiduursporten onder de vlag van de NTB.

Wat doet de NTB voor haar organisaties?

De NTB richt zich op drie doelgroepen

• bestaande laagdrempelige organisaties (breedtesport, lokaal/regionaal gericht)
• bestaande ambitieuze organisaties (gericht op doorgroei naar bv. EK’s en WK’s)
• nieuwe organisaties

Deze organisaties hebben ieder hun eigen ambitie en vraag:

• Ik wil voor het eerst een evenement organiseren. Wat komt daar allemaal bij kijken?
• Ik wil dat mijn evenement veel deelnemers trekt, die ook weer terug komen. Hoe doe ik dat?
• Ik wil mijn evenement naar een nog hoger (top)niveau brengen. Wie kan mij hierin van advies voorzien?

Een succesvolle wedstrijd organiseren is niet eenvoudig. Daarbij willen organisatoren van triathlons en andere combiduursporten zo min mogelijk rompslomp en zoveel mogelijkheid vrijheid, zonder te veel bemoeienis van gemeenten, de bond en andere derde partijen.

De NTB wil organisatoren helpen met het bereiken van hun ambities en heeft een speciale brochure ontwikkeld waarmee duidelijk wordt gemaakt welke rol de NTB hier in kan spelen. Klik hier om deze brochure te bekijken en/of te downloaden. Opvragen van gedrukte exemplaren kan via info@triathlonbond.nl.

Voor ambitieuze organisaties - bidprocedure NK's

De NTB hecht er aan om de transparantie van en objectiviteit tijdens het proces van werven en toedelen van alle NK’s te optimaliseren. Het toedelen van dergelijke evenementen gebeurt daarom op basis van heldere richtlijnen en criteria die voor iedereen hetzelfde en inzichtelijk zijn

De NTB wil de komende jaren een volgende kwaliteitsimpuls geven aan de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de diverse NK’s. Ambitie is om de lat van de kwaliteitsstandaard steeds een stukje te verhogen. Door een open en transparante procedure wil de NTB stimuleren dat meerdere
organisaties zich aandienen om mee te doen aan het werven voor een NK. Doordat meer partijen zich aanbieden zal er een bovendien een stimulerend effect uit gaan naar het verhogen van de kwaliteit van de organisatie van het evenement

Dankzij de bidprocedure voor de verwerving van NK's ontstaat vroegtijdiger bekendheid over de te organiseren evenementen.

Taskforce NK's

Doordat de NTB de bond is voor vele verschillende combiduursportdisciplines is er al jaren discussie over de vele NK's die onder de vlag van de NTB georganiseerd worden. Op jaarbasis worden er meer dan 10 NK's georganiseerd, waarbij titels zijn te verdienen in vele leeftijdscategorieën. Om het voor buitenstaanders nog enigszins overzichtelijk te houden en om de waarde van de titels op het gewenste niveau te houden is in 2011 een TaskForce NK's samengesteld, die zich heeft gebogen over de toekomst van de Nederlandse Kampioenschappen.

Hun advies, dat in principe is overgenomen door het NTB-bestuur, is hiernaast te vinden. De komende jaren zal e.e.a. gefaseerd nader worden uitgewerkt en ingevoerd.

Startersevenementen

De NTB-kalender kent met ingang van 2014 een nieuw soort evenement: het startersevenement. Deze zijn bedoeld voor sporters die kennis willen maken met de triathlonsport of vooral op recreatieve wijze de triathlonsport beoefenen. Met deze nieuwe evenementencategorie hoopt de NTB beter in te spelen op de vraag bij organisaties en atleten naar laagdrempelige evenementen.

Omdat bij de startersevenementen minder officials ingezet hoeven te worden neemt ook de druk op het jurycorps af (er is een chronisch tekort aan officials) en wordt het organisaties eenvoudiger gemaakt om evenementen te organiseren.

De NTB hoopt hiermee vooral de vele lokale breedtesportevenementen tegemoet te komen die zonder pretenties en grote toekomstambities, met weinig geld en middelen en zonder overbodige inmenging van de NTB een leuk evenement willen organiseren.

Startersevenementen kunnen maximaal over de kwartafstand worden georganiseerd.

 

Klik hier voor alle informatie over het organiseren van een startersevenement.
Klik hier voor een checklist voor organisaties.