NOC * NSF

Het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie ) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De 90 aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 30.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters.

Ook de Nederlandse Triathlon Bond is aangesloten bij NOC*NSF en zeker in het topsportbeleid is dat duidelijk te merken. Het topsportbeleid van NOC*NSF richt zich op een vaste positie bij de tien beste landen van de wereld. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat topsporters zich optimaal kunnen voorbereiden op topsportprestaties. Aanvullend op de investeringen van de bond biedt NOC*NSF ter ondersteuning verschillende financiële en materiële voorzieningen. Het Ministerie van VWS en de NOC*NSF Partners in Sport verlenen hieraan hun medewerking.

Wanneer is iemand topsporter?
Binnen de sport in Nederland wordt de volgende definitie van topsporter gehanteerd:

"Je bent topsporter als je internationaal op het hoogste seniorenniveau (EK's, WK's en Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend topsportonderdeel".

De topsporters worden door NOC*NSF ingedeeld in topsporters met de A-status en topsporters met de B-status. Atleten kunnen alleen de A- of B-status krijgen als ze internationaal uitkomen in een Categorie 1-topsportonderdeel.

Klik hier voor een overzicht van alle categorie 1 en 2 topsportprogramma's en het statusreglement van NOC*NSF.

Verder zijn er speciale talentprofielen opgemaakt met een verdeling in internationaal talent, nationaal talent en beloften. Deze zijn, evenals het overzicht van de actuele statussen van de NTB-selectieleden hiernaast te downloaden.