NTB bondsbestuur

Bestuursleden zijn bereikbaar via het bondsbureau:

info@triathlonbond.nl
tel. 030 751 37 70

Karin Oppelland - Communicatie en breedtesport

Wim van Oijen - Voorzitter / algemene coördinatie / internationale zaken

Hans Urlings - Penningmeester


Martin Breedijk - Topsport / marketing en sponsoring / vice-voorzitter

Patrick Kingma - Secretaris / personeelsbeleid

Vacature - Internationale wedstrijdsport / opleidingen