Wintercircuit 2015-2016

Wintercircuit verdwijnt
Het wintercircuit krijgt geen komend seizoen géén vervolg meer. Na het wegvallen van de wintertriathlon Assen, is er onvoldoende basis over om een volwaardig circuit op te kunnen tuigen. Er wordt voortaan ingezet op de individuele wedstrijden van Enschede, Groningen en Alkmaar en mogelijk nieuwe initiatieven rondom andere ijsbanen. Het NK, voor alle leeftijdsklassen, vindt in maart 2017 plaats in Groningen. Verenigingen, organisaties of individuen die iets nieuws op willen zetten met een winterse variant, kunnen zich melden op het bondsbureau via info@triathlonbond.nl

Onderstaande informatie betreft nog de informatie uit het seizoen 2015-2016:

In navolging van de reeds bestaande (en succesvolle) circuits in NTB-verband en in het kader van de beleidsmatig vastgelegde stimulering van de wintertriathlon (en -duathlon) is de NTB in samenwerking met de betreffende organisaties in het winterseizoen 2010 - 2011 van start gegaan met een circuit van wintertri- en duathlons. In Nederland kennen we de laatste jaren vier wintertriathlons /-duathlons: Groningen, Enschede, Assen en Alkmaar. Al deze evenementen maken deel uit van het Wintercircuit.

Het Wintercircuit is bedoeld om de deelname aan al deze evenementen te stimuleren, de samenwerking tussen de betreffende organisaties nog verder te verbeteren, de winteratleten hun eigen podium te bieden en de winterse varianten van combiduursport een volwaardige plaats te geven binnen de NTB-circuits.


De uitslagen van de sprint- en de kwartafstand tellen voor hetzelfde klassement mee. Uitgangspunt daarbij is dat de kwart als hoofdafstand wordt gezien. De puntentelling op de kwart begint daarom bij 250 punten en op de sprint bij 200 punten. 


Het Wintercircuit een eigen nieuwsbrief die enkele keren per jaar verschijnt.

Abonneren? Klik hier.Afstanden/onderdelen

In het eerste circuitjaar is er op basis van de deelnemersaantallen nog voor gekozen om de vrouwen op de sprintafstand te laten meedoen en de mannen op de zogenaamde 'kwart' afstand. Om zowel de atleten van de langere adem, als de liefhebbers van het snellere werk méér terwille te zijn is besloten om zowel voor mannen als voor vrouwen beide afstanden mee te laten tellen. Mannen en vrouwen kunnen dus zelf kiezen aan welke afstanden ze mee willen doen. Omdat op beide afstanden punten te verdienen zijn voor dezelfde ranking kan een atleet ook in de ene wedstrijd bijvoorbeeld kiezen voor de sprint en in de andere wedstrijd voor de kwart afstand.

Omdat het afgelopen jaar is gebleken dat de deelnemersaantallen in bepaalde leeftijdscategorieën niet altijd toereikend zijn om representatieve podia te vullen, gaat de meeste aandacht uit naar de overall ranking. De categorie-indeling blijft wel (in aangepaste vorm) bestaan en hiervoor worden zoals gebruikelijk in de circuits en tijdens kampioenschappen (ere)prijzen beschikbaar gesteld voor atleten die aan minimaal 3 wedstrijden deelnemen. Ook voor de overallranking geldt dat er alleen prijzen worden uitgereikt aan atleten die in minimaal 3 wedstrijden aan de start zijn verschenen.

In Assen, Twente en Groningen komt dit dus neer op de volgende circuitafstanden:
Sprint 5 – 20/25 – 10 (lopen – fietsen – schaatsen)
Kwart: 10 – 50 – 20 (lopen – fietsen – schaatsen)

Voor de winterduathlon in Alkmaar geldt:
Sprint:  10 – 5  (schaatsen – lopen)
Kwart:  20 – 10 (schaatsen – lopen)

Puntentelling

De puntentelling vindt plaats conform de standaard puntentelling voor NTB-circuits. Alleen NTB-licentiehouders tellen mee voor het klassement. Alle wedstrijden tellen gelijkwaardig mee in het circuit, waarbij de puntentelling voor deelname aan de kwart afstand begint bij 250 punten en voor deelname aan de sprintafstand begint de telling bij 200 punten . Voor de eindstand tellen de 3 beste resultaten mee.  Alleen atleten die aan minimaal 3 wedstrijden (kwart en/of sprint) hebben deelgenomen komen in aanmerking voor de (ere)prijzen.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van het Wintercircuit vindt plaats direct na afloop van de laatste circuitwedstrijd (Enschede/Twente). 

 
Coördinator: Job Eijsink - winterseries@triathlonbond.nl

Eindstand 2015-2016 

Eindstand 2014-2015

Eindstand 2013-2014

Eindstand Sprint 2012 - 2013

Eindstand Kwart 2012 - 2013

Eindstand Sprint 2011 - 2012

Eindstand Kwart 2011 - 2012


Eindstand vrouwen 2010 - 2011

Eindstand mannen 2010 - 2011

 

Evenementen

Ook in het seizoen 2015-2016 zijn de vier bekende Nederlandse evenementen in het circuit opgenomen. 

Wintertriathlon Assen 
31 oktober 2015

Winterduathlon Alkmaar 
15 november 2015

Wintertriathlon Groningen (NK)
5 maart 2016

Wintertriathlon Twente 
19 maart 2016

 

Categorie-indeling

De leeftijdscategorieën op basis waarvan de klassementen worden opgemaakt zijn (naast de overallcategorie):

D/H 16/24/40/50/60

Omdat het circuit niet parallel aan het kalenderjaar loopt, is er sprake van verspringende leeftijdscategorieën. Dit wordt opgelost door de leeftijdsindeling te hanteren van het tijdstip van de eerste wedstrijd uit het circuit.

Dit betekent dat deelnemers aan de wedstrijden in 2016 voor het circuit uitkomen in de categorie waarin zij in 2015 waren ingedeeld.