Medisch spreekuur

Guido Vroemen is als medisch coördinator/bondsarts verbonden aan de Nederlandse Triathlon Bond. Zijn taken bestaan enerzijds uit het medisch begeleiden van de diverse topsportselecties, anderzijds voor de breedtesport. Voor de breedtesport is één van de belangrijke taken het informeren van de NTB-leden op medisch gebied.

Guido Vroemen is via e-mail bereikbaar op: guido@sportarts.org

In het NTB bondsblad Triatlon Sport publiceert Vroemen regelmatig relevante artikelen op medisch gebied. Ook verzorgt hij regelmatig presentaties bij NTB-activiteiten. De tot nu toe geplaatste artikelen en de zogenaamde 'handouts' van de presentaties kunt u hieronder downloaden.

Digitale sportarts

Sportzorg Triathlon

 

Sporten en bewegen is gezond, maar tegelijk lopen sporters jaarlijks zo'n 3,7 miljoen sportblessures op. Voor alle sporters, geblesseerd of niet, is er de digitale sportarts. Vijf sportbonden, waaronder de NTB, bieden in samenwerking met www.sportzorg.nl en Zilveren Kruis Achmea de unieke mogelijkheid om een vraag op het gebied van sport, bewegen en gezondheid via de website van de bond te stellen aan een sportarts (in geval van de NTB is dat de officiele NTB-bondsarts, Guido Vroemen). De sportarts geeft binnen 5 werkdagen antwoord!

Alle sporters, dus zowel de topper als de recreant, kunnen een vraag stellen over diverse klachten en pijntjes, het voorkomen van blessures, het nut van sportmedisch onderzoek, plotse hartdood, voeding en nog veel meer.

Klik voor het stellen van een vraag op bovenstaand logo.